Artikkel om soneterapiskolen i mat og helse

Soneterapiens historie og tanker i tiden

Artikkel om soneterapiens virkemåte

Patologi: migrene, hodesmerter