Soneterapiens historie og tanker i tiden

Patologi: migrene, hodesmerter

Artikkel om soneterapiens virkemåte Forskningside innen Soneterapi