Jobbing med eksterne klienter på Soneterapiskolen Soneterapiskolens historie

Soneterapiskolens historie;

Soneterapiskolen v/Terje Horpestad i Sandnes, ble

etablert september 1998 med formål å utdanne

soneterapeuter. Undervisningen besto av 14

moduler (1,5år) hvor en modul tilsvarer 2 dager (lørdag og søndag).

De første 9 modulene ble det undervist i fagene;

soneterapi, anatomi og fysioterapi hvor det

ble vektlagt riktig bevegelse og opptrening. I de siste

5 modulene ble det undervist i; øreakupunktur,

kinesiologi, Bach blomstermedisin, tankefeltterapi,

reflexologi, trening, bevegelseslære, kinesisk

femelements- lov og kosthold.


Lærer og rektor Terje Horpestad har 30 år med daglig

praksis i behandling med soneterapi. Fra 1998  til  2017 har Soneterapiskolen vært godkjent av NorskeNaturterapeuters Hovedorganisasjon.


Soneterapiskolen

I samarbeid med Sirius Naturterapeutisk Skole i Haugesund kommer Soneterapiskolen til å søke Nokut om godkjennelse som fagskole i soneterapi.

Oppstart av undervisning er planlagt høsten 2017.