Kurs i kinesiologi høsten 2024


Sted i lokalene til Sandnes Naturmedisinske Senter

         Industrigaten 1

         Sandnes


Start kl 09.00 til kl 16.00


 Kursdato  21.09 og  22.09


Lærer: Terje Horpestad            

               reg. soneterapeut MMNH

               Mobil 45036557


Kinesiologi er en metode hvor man bruker testing av muskler for å finne og rette opp ubalanser i kroppen. Kinesiologi betyr

læren om bevegelse.


Formål med kurset er: å gi en god innføring i  basis kinesiolog, slik at du kan hjelpe familie og venner  med helsen.  Kurset vil

gi en bredere forståelse av hvordan kroppens energisystem fungerer, slik at du kan styrke degselv og andre.

Kinesiologikurset vil øke din kompetanse til å forstå kinesernes femelementslov praktisk og teoretisk. Et praktisk verktøy for deg som vil øke din kompetanse, gjerne i tillegg til soneterapi og akupunktur.

                                         

Eleven skal denne kurshelgen lære å teste ut 14 forskjellige akupunkturmeridianer via muskeltesting.

Studieområder:

 Eleven lærer å balansere kroppen via akupunkturens styrkepunkter via 5-elemen loven.

 Lære å styrke kroppen via NV-punkter.

 Kinesiologi gir eleven en fin mulighet til å jobbe praktisk med 5- elementsloven. Styrke der energien

er svak og hente energi der det er overskudd.


Eleven vil også lære hvordan de kan bruke en indikatormuskel for å teste ut behov for vitaminer og

mineraler etc.


I slutten av dag nr. 2 lærer eleven å bruke journalkort med alle meridianene på. Teste ut svakheter

og rette opp svakhetene via 5- elementslov.

Litteratur: Undervisning i Kinesiologi, lærebok skrevet av Edel Hovgaard og Jarle Tamsen.Eleven får et diplom etter gjennomført kurs


Ta gjerne med matpakke og skrivesaker.

Pris for kurset er kr 2500,-  Konto nr. 32601111739

Undervisningsbok i kinesiologi kjøpes på kurset-Sandnes Soneterapi