Kurs i soneterapi våren 2018

Sandnes


      


               Start kl 9.00 ferdig kl 16.00.

               Pris pr. helg kr. 2.500,-  

               Kurset koster tilsammen kr. 7.500,-

               Lærebøker kommer utenom.

Soneterapiskolen: Jobbing med eksterne klienter.

Soneterapiskolen:

Skolen er godkjent av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon.

I samarbeid med Sirius Naturterapeutisk Skole i Haugesund søker vi Nokut om godkjennelse som fagskole i soneterapi. Oppstart av undervisning er planlagt høsten 2018 i Haugesund.

Oppstartsdato: 20. til og med 23.september.

Soneterapi fot underside Påmelding: kurs, skole mobil 45036557. terje.horpestad@lyse.net

Sandnes Soneterapi

Senter for NaturmedisinSoneterapi -  tankefeltterapi

Kurs og skole i soneterapi

Elever på Sirius Naturterapeutiske Skole i Haugesund Undervisningslokalet i Haugesund

Soneterapeut Terje Horpestad tilbyr behandling med soneterapi, øreakupunktur og tankefeltterapi. Terje har 30 års daglig erfaring.  

Velkommen til Sandnes Soneterapi tlf: 45036557.
Dato:

1.

helg:

17.

og

18.

mars

2018.


2.

helg:

21.

og

22.

april

2018.


3.

helg:

19.

og

20.

mai

2018.

Terje er medlem av: Norske Naturterapeuters Hovedorgansiasjone Mobil 45036557