Sandnes Soneterapi

Senter for NaturmedisinTerje er medlem av: Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Jeg har laget en ny utgave av: Soneterapi i Tekst og bilder. Boken er  Liminnbundet med flere nye sider 54 sider a4. ISBN 978-82-997412-9-3 Utgitt 19.02.2019 Kan bestilles på tlf 45036557.

I denne boken finner du detaljerte illustrasjoner av soneterapibehandlingen. Her er det bilder og tekst sammen som sammen leder deg gjennom behandlingen av hele kroppen. Illustrasjonene er hele tiden satt i en anatomisk og fysiologisk sammenheng. I denne nye utgaven av boken, er det i tillegg lagt inn nye illustrasjoner av effektive behandlingspunkter av nedre del rygg og bekken. I slutten av boken finner du oversikter over sone og akupunkturpunkter som er på føttene.  Boken er super til deg som ønsker å lære mer soneterapi.

30 års daglig erfaring med soneterapi. Soneterapeut Terje Horpestad Velkommen til Sandnes Soneterapi tlf: 45036557. Forskningside innen Soneterapi Soneterapiens historie Pilotstudie: Akutt biholebetennelse og fotsoneterapi Forsking via NNH: Artikler om soneterapi skrevet av Terje Horpestad Soneterapiskolen Oppstart 2022 Mobil 45036557 Mail: terje.horpestad@lyse.net Sted: Bedriftsveien 20           4313 Sandnes